2 in 1 กิจกรรมวันแม่และพิธีมุทิตาบาลี

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่ และพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้สอบไล่ได้พระบาลีประจำปี พุทธศักราช 2562 การจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นมา เพื่อให้สามเณรและผู้ปกครองได้แสดงความรัก และพบเจอหน้ากัน กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ปกครองของสามเณร และสาธุชนได้มาร่วมงานอย่างมากมาย และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความตั้งใจของผู้บริหาร และสามเณรทุกรูป ที่จะตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

รายนามผู้สอบผ่านพระบาลี 2562

ขอถวายมุทิตาจิตแด่พระภิกษุและสามเณรผู้สอบไล่ได้พระบาลี ประจำปี พ.ศ.2562 ของโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี

MCP ค่ายศีลธรรม(โรงเรียนบ้านซับมะนาว)

เมื่อวันที่ 24 -26 เดือน กรกฎาคม 2562 ที่ผ่าน โครงการค่ายศีลธรรม มีการอบรมนักเรียนจากโรงเรียนบ้านซับมะนาว จำนวนทั้งหมด 130 กว่าคน/ท่าน โดยมีการจัดอบรม ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ช่วงบ่ายหลังจากอิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยงแล้ว ก็ถึงถึงเวลาที่น้องๆจะได้ลงมือปฏิบัติ เข้าฐานกิจกรรม 5…

MCP ค่ายศีลธรรม(โรงเรียนกบินทร์บุรี)

ขอต้อนรับทุกท่านพบกับค่ายที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและทอดแทรกศีลธรรมให้กับเหล่าเยาวชนที่จะเป็นคนเก่งและดีในอนาคต กับค่ายศีลธรรม Moral camp Project ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยในครั้งนี้มีก็มีน้องๆเยาวชนที่ตั้งใจจะเป็นเด็กเก่ง ดี มีความรู้ความคู่กับศีลธรรมจากโรงเรียนกบินทร์บุรี กว่า 300 คนมาเข้าร่วมอบรมค่ะกิจกรรมในวันแรกนั้นก็เริ่มด้วยการปฐมนิเทศ โดยมี ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี   กล่าวเปิดงาน จากนั้นท่านประธานสงฆ์…

การปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรมถือเป็นหัวใจสำคัญของเราที่เป็นชาวพุทธ แม้ทางวัดจะจัดให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่มากหลาย ทุกกิจกรรมล้วนเป็นไปเพื่อฝึกหัดขัดเกลาจิตใจสาธุชนไปตามเส้นทางของอริยมรรค ซึ่งเกื้อหนุนให้บรรลุเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนั้น ผู้ปฏิบัติจะมีโอกาสก้าวหน้าเป็นอย่างมาก หากได้เข้าร่วมโครงการอบรมที่จัดหลักสูตรไว้โดยเฉพาะ เพราะการปฏิบัติธรรมให้ได้ผลดีนั้นจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ ทั้งระยะเวลา ที่พักอาศัย อาหารการกิน บุคคลรอบข้าง รวมถึงคำสอนและข้อแนะนำ ที่จะเกื้อหนุนให้เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้เอง หลวงพ่อธัมมชโย จึงดำริให้มีโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับบุคคลที่ชอบนั่งธรรมะ

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

จากดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ปรารถนาจะสร้าง ศาสนทายาท ทั้งพระภิกษุและสามเณรให้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา สามารถเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กว้างไกลไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจึงได้รับสนองนโยบายดังกล่าว โดยมอบหมายให้พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในปีพุทธศักราช 2543 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ…