Tuesday, 27 October, 2020

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

Category: News


เมื่อวันที่ 24 -26 เดือน กรกฎาคม 2562 ที่ผ่าน โครงการค่ายศีลธรรม มีการอบรมนักเรียนจากโรงเรียนบ้านซับมะนาว จำนวนทั้งหมด 130 กว่าคน/ท่าน โดยมีการจัดอบรม ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ช่วงบ่ายหลังจากอิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยงแล้ว ก็ถึงถึงเวลาที่น้องๆจะได้ลงมือปฏิบัติ เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย โดยแต่ละฐานก็จะมีพระอาจารย์วิทยากรคอยให้ความรู้กับน้องและรวมไปถึงสาธิตวิธีการทำและให้น้องๆฝึกลงมือปฏิบัติคะ ฐานที่ 1ห้องนอน “ในฐานนี้น้องๆจะได้ฝึกการผับผ้า จัดเก็บที่นอนให้สะอาดและเป็นระเบียบ เป็นการฝึกให้น้องๆได้จัดระเบียบสิ่งของต่างๆให้เรียบร้อย ฐานที่ 2 ห้องน้ำ ” ฐานนี้น้องๆจะได้ฝึกการล้างห้องน้ำ อย่างถูกวิธี หลังจากอบรมคราวนี้จะได้กลับไปขัดวิมานให้สว่างไสว ทั้งที่บ้านและโรงเรียนกันเลยค่ะ ฐานที่ 3 ห้องแต่งตัว ” ฝึกการซักผ้า Read more…


ขอต้อนรับทุกท่านพบกับค่ายที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและทอดแทรกศีลธรรมให้กับเหล่าเยาวชนที่จะเป็นคนเก่งและดีในอนาคต กับค่ายศีลธรรม Moral camp Project ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยในครั้งนี้มีก็มีน้องๆเยาวชนที่ตั้งใจจะเป็นเด็กเก่ง ดี มีความรู้ความคู่กับศีลธรรมจากโรงเรียนกบินทร์บุรี กว่า 300 คนมาเข้าร่วมอบรมค่ะกิจกรรมในวันแรกนั้นก็เริ่มด้วยการปฐมนิเทศ โดยมี ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี   กล่าวเปิดงาน จากนั้นท่านประธานสงฆ์ คือ พระอานนท์ ฐิตสมตฺโถกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน แต่ก่อนที่จะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมนั้นเราก็ต้องมา สลายความตึงเครียดและละลายพฤติกรรมเพื่อให้เด็กๆนั้นได้แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยมีพระมหาเสถียร จินตากฺโร   และพระอาจารย์ชาญชัย  ปัญญาวโร รับหน้าที่ในครั้งนี้ค่ะ ช่วงบ่ายหลังจากอิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยงแล้ว ก็ถึงถึงเวลาที่น้องๆจะได้ลงมือปฏิบัติ เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย โดยแต่ละฐานก็จะมีพระอาจารย์วิทยากรคอยให้ความรู้กับน้องและรวมไปถึงสาธิตวิธีการทำและให้น้องๆฝึกลงมือปฏิบัติคะ ฐานที่ 1ห้องนอน “ในฐานนี้น้องๆจะได้ฝึกการผับผ้า จัดเก็บที่นอนให้สะอาดและเป็นระเบียบ Read more…


การปฏิบัติธรรมถือเป็นหัวใจสำคัญของเราที่เป็นชาวพุทธ แม้ทางวัดจะจัดให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่มากหลาย ทุกกิจกรรมล้วนเป็นไปเพื่อฝึกหัดขัดเกลาจิตใจสาธุชนไปตามเส้นทางของอริยมรรค ซึ่งเกื้อหนุนให้บรรลุเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนั้น ผู้ปฏิบัติจะมีโอกาสก้าวหน้าเป็นอย่างมาก หากได้เข้าร่วมโครงการอบรมที่จัดหลักสูตรไว้โดยเฉพาะ เพราะการปฏิบัติธรรมให้ได้ผลดีนั้นจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ ทั้งระยะเวลา ที่พักอาศัย อาหารการกิน บุคคลรอบข้าง รวมถึงคำสอนและข้อแนะนำ ที่จะเกื้อหนุนให้เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้เอง หลวงพ่อธัมมชโย จึงดำริให้มีโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับบุคคลที่ชอบนั่งธรรมะ


จากดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ปรารถนาจะสร้าง ศาสนทายาท ทั้งพระภิกษุและสามเณรให้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา สามารถเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กว้างไกลไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจึงได้รับสนองนโยบายดังกล่าว โดยมอบหมายให้พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในปีพุทธศักราช 2543 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์” โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนอันประกอบด้วยวิชาทางธรรมและวิชาพื้นฐานสามัญ ควบคู่กัน มีวัตถุประสงค์ที่จะให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเพื่อเป็นศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ดำรงตนอยู่ในเพศสมณะ และเป็นอายุพระพุทธศาสนา ที่สามารถเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลไปทั่วโลก ในปี พ.ศ 2546 ได้ย้ายสถานศึกษามาที่ “ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ” ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านนา Read more…