Friday, 30 October, 2020

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

Category: mother’sday


วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และยังถือว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย… วันแม่ #สามเณรโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ภาพกิจกรรมวันแม่ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กิจกรรมช่วงสาย  มีออกร้านอาหารและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ กิจกรรมช่วงบ่าย  เป็นพิธีทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษาและพิธีสามเณรมอบมาลัยให้แก่ผู้ปกครอง ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพที่มีส่วนในผลบุญครั้งนี้ ทุกๆท่านด้วยนะ #สามเณรดีศรีพุทธศาสตร์#โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์#ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ภาพกิจกรรมช่วงสายFB:https://www.facebook.com/202350069806775/posts/4268561066518968/?d=n ภาพกิจกรรมช่วงบ่ายFB :https://www.facebook.com/202350069806775/posts/4268625269845881/?d=n