Sunday, 05 July, 2020

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

Author: H.Johnny


ขอต้อนรับทุกท่านพบกับค่ายที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและทอดแทรกศีลธรรมให้กับเหล่าเยาวชนที่จะเป็นคนเก่งและดีในอนาคต กับค่ายศีลธรรม Moral camp Project ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยในครั้งนี้มีก็มีน้องๆเยาวชนที่ตั้งใจจะเป็นเด็กเก่ง ดี มีความรู้ความคู่กับศีลธรรมจากโรงเรียนบ้านท่าเกวียน จ.สระแก้ว กว่า 150 คน มาเข้าร่วมอบรมค่ะ กิจกรรมในวันแรกนั้นก็เริ่มด้วยการปฐมนิเทศ ช่วงบ่ายหลังจากอิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยงแล้ว ก็ถึงถึงเวลาที่น้องๆจะได้ลงมือปฏิบัติ เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย โดยแต่ละฐานก็จะมีพระอาจารย์วิทยากรคอยให้ความรู้กับน้องและรวมไปถึงสาธิตวิธีการทำและให้น้องๆฝึกลงมือปฏิบัติคะ ฐานที่ 1 ห้องนอน ในฐานนี้น้องๆจะได้ฝึกการผับผ้า จัดเก็บที่นอนให้สะอาดและเป็นระเบียบ เป็นการฝึกให้น้องๆได้จัดระเบียบสิ่งของต่างๆให้เรียบร้อย โดย พระมหาเสถียร จินตากฺโร ฐานที่ 2 ห้องน้ำ ฐานนี้น้องๆจะได้ฝึกการล้างห้องน้ำ อย่างถูกวิธี หลังจากอบรมคราวนี้จะได้กลับไปขัดวิมานให้สว่างไสว ทั้งที่บ้านและโรงเรียนกันเลยค่ะ โดย Read more…


*รูปที่ 69 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2558  วัดพระธรรมกาย เป็นรูปที่ 1 ของโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ” ฝันให้ไกล ไปให้ถึง “ *รูปที่ 72 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2561  วัดพระธรรมกาย เป็นรูปที่ 2 ของโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ” พอดี ดีพอ “ *รูปที่ 75 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2561  วัดพระธรรมกาย เป็นรูปที่ 3 ของโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ” พระแท้ Read more…