Month: July 2020

จัดพานวันไหว้ครู พ.ศ.2563

ก่อนที่จะถึงวันไหว้ครูทุกปี สามเณรโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ได้จัดให้มีการแข่งขันการจัดพานดอกไม้ ทุกระดับชั้นปี ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผลการแข่งขันและผลของการจัดพานดอกไม้ของสามเณรก็ออกมาดังภาพด้านล่างนี้ครับ

ปฐมนิเทศเปิดเรียน 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ  จัดพิธีปฐมนิเทศสามเณรที่จะเข้ารับการศึกษา ประจำปี 2563 พร้อมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ  โดยผ่านระบบ Google Meet. ณ อาคารแก้วกายธรรม ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี #โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์#ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ