Month: October 2019

อบรมครูกัมพูชาจากจังหวัดกำปงจาม กัมพูชา

เมื่อวันที่ 11 – 13 ตุลาคม พ.ศ.2562 มีคณะคุณครูจำนวน 85 ท่าน จาก 5 โรงเรียน จังหวัดกำปงจาม ประเทศกัมพูชา ได้แก่ 1-Toulthmor primary and lower secondary…