Friday, 30 October, 2020

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง


📕 พิธีเปิด “อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง”

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

ได้มีพิธีเปิด อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง

📚 ในช่วงเวลาก่อนสอบจริง ทางโรงเรียนเตรียมฯ

ได้เปิดสนามซ้อมติวพระบาลี ให้แก่สามเณร

เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดทั้งปี

อีกทั้งรูปแบบการเขียนจะได้เขียนได้อย่างถูกต้อง

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง
อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง
อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง
อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง

0 comments on “อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Click, ดูผลการเรียนออนไลน์

ดูผลการเรียนออนไลน์
ดูผลการเรียนออนไลน์

กำลังรับชมในขณะนี้

Visitors Today
733
62
Live visitors
351418
Total
Visitors

Gallery

คอมเม้นท์