วีดีโอต่างๆในโครงการ

คณะคุณครูจากโรงเรียน10มกรา1979 วิทยาลัย เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา #โครงการอบรมค่ายศีลธรรมMCP