Friday, 30 October, 2020

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

รายนามผู้สอบผ่านพระบาลี 2562


ขอถวายมุทิตาจิตแด่พระภิกษุและสามเณรผู้สอบไล่ได้พระบาลี ประจำปี พ.ศ.2562 ของโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี

0 comments on “รายนามผู้สอบผ่านพระบาลี 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Click, ดูผลการเรียนออนไลน์

ดูผลการเรียนออนไลน์
ดูผลการเรียนออนไลน์

กำลังรับชมในขณะนี้

Visitors Today
817
61
Live visitors
351502
Total
Visitors

Gallery

คอมเม้นท์