วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 

จัดพิธีปฐมนิเทศสามเณร
ที่จะเข้ารับการศึกษา ประจำปี 2563

พร้อมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม
 แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ 

โดยผ่านระบบ Google Meet.

ณ อาคารแก้วกายธรรม ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

#โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
#ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

By johnny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *