Friday, 30 October, 2020

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

ทำเนียบ ป.ธ.9 โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์


*รูปที่ 69 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2558  วัดพระธรรมกาย เป็นรูปที่ 1 ของโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

*รูปที่ 72 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2561  วัดพระธรรมกาย เป็นรูปที่ 2 ของโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

พอดี ดีพอ

*รูปที่ 75 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2561  วัดพระธรรมกาย เป็นรูปที่ 3 ของโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

พระแท้ คือหัวใจของโลกและจักรวาล

*รูปที่ 81 จบ ป.ธ.9 ปี พ.ศ. 2562  วัดพระธรรมกาย เป็นรูปที่ 4 ของโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

………………………

0 comments on “ทำเนียบ ป.ธ.9 โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Click, ดูผลการเรียนออนไลน์

ดูผลการเรียนออนไลน์
ดูผลการเรียนออนไลน์

กำลังรับชมในขณะนี้

Visitors Today
832
61
Live visitors
351517
Total
Visitors

Gallery

คอมเม้นท์