Mon. Aug 2nd, 2021

🌷 เรียนเชิญท่านผู้ใจบุญ…ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาแด่เหล่าสามเณร ด้วยการถวาย ธัมมทัศนูปกรณ์ (จอโทรทัศน์)
🖥 ติดตั้งไว้ในห้องเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อการถ่ายทอดการเรียนการสอน
🖥 จอโทรทัศน์ มีความคมชัดทั้งภาพและเสียง การมองเห็นที่ชัดเจน เกิดความสบายตา สบายใจ
🖥 ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนผ่านจอโทรทัศน์ ก็ย่อมได้ภาพชัดเจน เสียงชัดเจน การถ่ายทอดเนื้อหาก็ยิ่งแม่นยำ
🖥 อานิสงส์ของบุญที่ได้ถวายสิ่งของ…ที่ทำให้สามเณรมองเห็นได้ชัดเจน สามารถเรียนวิชาทางโลกและทางธรรมได้สะดวกขึ้นนั้น ⬇️
📌 ทำให้เราเป็นคนทำอะไรไม่เพียงแค่ผ่านๆ และเป็นการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ คือ “การเห็นที่ถูกต้อง” เกิดขึ้นแก่ตัวเรา

ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 082 450 9721 หรือ 062 315 8312
ไลน์ไอดี :
0824509721(พระวัชญาณ์ สิริญาโณ)
nokkyly (ครูพรเพ็ญ ขุททกะพันธุ์)

สามารถร่วมบุญออนไลน์ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย – โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
เลขบัญชี 233-0-49766-0

***เมื่อโอนทำบุญแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินไปยังไลน์ไอดี นี้ด้วยนะครับ
0824509721 (พระวัชญาณ์ สิริญาโณ)
nokkyly (ครูพรเพ็ญ ขุททกะพันธุ์)

ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ …

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *